Default image

Axel Gustavsson

Bästa fonderna för nybörjare 2024

Nya investerare har det bättre än någonsin. Tidigare var man tvungen att spara mycket för att kunna börja investera. Fonder betydde vanligtvis stora minimiköp och höga avgifter. Numera ser det annorlunda ut. Börshandlade fonder, så kallade aktiefonder, kan nu köpas…