Blanka aktier – så här fungerar blankning av aktier

När en person köper aktier görs det vanligtvis i hopp om att värdet ska stiga över tid, så att personen på så sätt kan tjäna pengar på sin investering. När man ägnar sig åt blankning av aktier är det lite annorlunda: det handlar nämligen om att sälja en aktie som man själv inte är ägare till, i hopp om att värdet på den ska sjunka. I den här artikeln kommer vi gå igenom hur blankning av aktier fungerar.

Så här fungerar blankning i teorin

För att kunna blanka är man först tvungen att låna de aktier man tror kommer sjunka i pris. Detta görs genom att man använder sig av en blankningsposition. I och med att man enbart har lånat aktierna och inte köpt dem betyder det också att man alltid måste återlämna de i framtiden.

Anledningen till att man blankar är för att man, som sagt, hoppas på att aktiens pris kommer sjunka över tid. Om priset sedan sjunker kan man bestämma sig för att lämna tillbaka sin lånade aktie, och sedan köpa aktien. Vinst görs om kostnaden man köper aktierna för, inklusive avgifter som tillkommer, är lägre än försäljningspriset. Vinsten räknas ut genom att ta försäljningspriset minus återköpspriset.

Blankning behöver dock inte alltid sluta som man önskat, med att värdet sjunker, utan i vissa fall kan det motsatta ske: att värdet stiger. Om det sker kommer du som blankare bli skyldig pengar till den institution eller bank som du har lånat aktier av.

Blankning i praktiken

Om du bestämmer dig för att du vill börja med blankning är det några saker du kommer behöva ha koll på. Det här handlar bland annat om att ta reda på vilka avtal du behöver skicka in till din bank och vilka villkor som gäller mellan dig som blankare och de som lånar ut aktier. I många fall kommer du även vara tvungen att lämna kreditavtal, på grund av den risken som finns i att du kan komma att bli skyldig pengar istället för att gå med vinst.

När allt förarbete är fixat är det enkelt att genomföra själva blankningen. Allt som behöver göras är att leta upp den aktie som man har tänkt blanka, och skapar en säljorder som består av fler aktier än man har. För att avsluta blankningen köper man tillbaka det antal aktier man vill köpa. Detta går till på samma sätt som när man köper aktier i vanliga fall. Det går att köpa lika många aktier som man sålde, men också fler.

Det administrativa kring blankning görs automatiskt av exempelvis banken.

Kostnader för blankning av aktier

Vilka kostnader som tillkommer för blankning kan variera över tid och beroende på hos vilken aktör man genomför blankningen. Det är vanligt att man betalar courtage, en avgift som tillkommer när man handlar med värdepapper, precis som när man köper aktier. Utöver det kan det även tillkomma extra avgifter för aktielånet på grund av det administrativa arbetet som behöver utföras i samband med det. I vissa fall kan det även tillkomma en låneränta, i synnerhet om man har kvar aktielånet över natten istället för att sälja den samma dag som man lånade den.

Risker med blankning

Precis som med den mesta investering finns det risker även med blankning. Risken här består i att du kan göra en förlustaffär, där du blir skyldig pengar istället för att tjäna pengar. En förlust sker om du lånar en aktie som sedan stiger i värde, vilket gör att du inte kan köpa tillbaka den för ett lägre pris än det som gällde när du lånade den. Du blir med andra ord tvungen att köpa aktien för ett dyrare pris än du lånade den för, vilket innebär att du har gjort en förlust.

En annan risk som finns med blankning handlar om ränta. Oavsett om aktiens värde förändras eller står still så kommer det att tillkomma en ränta för den. Det här betyder att du kan gå i förlust med aktien även om dess värde har stått still. Av den anledningen är det också viktigt att fundera över vad man önskar få ut av att blanka, och om man är beredd att ta de konsekvenser som riskerna kan komma att innebära.

Default image
Axel Gustavsson
Articles: 12

Leave a Reply