Månadsutdelare – Aktier som har utdelning varje månad 

Många investerare dras till aktier med utdelning eftersom de erbjuder ett regelbundet flöde av kontanter. Många gånger påverkas de inte lika mycket av marknadsrörelser. Dessutom är chansen god att ett företag med en historia av utbetalningar fortsätter att leverera sin regelbundna utdelning. Om du letar efter en stadig inkomstkälla till din pension. Eller vill du ha ett regelbundet flöde av extrapengar. Då kan en månatlig utdelning passa bra. 

Företag i vissa branscher betalar mer sannolikt månadsutdelning än andra. Fastighetsinvesteringar (REITS) får väldigt ofta sina inkomster i form av månadshyror, så det är vettigt att vissa REITs också betalar utdelningar varje månad.

Andra företag som enligt skattelagstiftningen måste betala ut majoriteten av sina inkomster till aktieägarna är sannolikt kandidater för månatliga utdelningar. De måste omfördela sina inkomster regelbundet för att undvika beskattning. Dessa företag tenderar inte producera en produkt eller tjänst utan äger exempelvis rättigheter till royalties.

4 steg för att bygga en månatlig utdelningsportfölj

Här är en sammanfattning av stegen. Det är en enkel plan om hur man får utdelning varje månad. Se till att du letar efter aktier över flera olika sektorer. Vi vill skapa en så diversifierad portfölj som möjligt.

  1. Hitta utdelningsaktier och utdelningsdatum för respektive aktie
  2. Välj aktier för din månatliga utdelningsportfölj
  3. Köp de aktier du har valt
  4. Återinvestera för snöbollseffekt

Datum för utdelningar

Det finns flera viktiga datum för utdelning. För våra ändamål idag bryr vi oss bara om datumet för utdelningen. Varje företag kommer att ha en annan utdelningspolicy. Aktier ger utdelning varje månad, kvartalsvis, halvårsvis och årligen, vilket ger investerare gott om möjligheter att tjäna förutsägbar inkomst.

Aktier som ger utdelning varje månad

Vissa företag väljer att betala utdelning varje månad.Vilket bättre sätt än att välja aktier som betalar utdelning varje månad? Först och främst finns det inte många företag som betalar månadsutdelning. Dessutom tenderar de att grupperas i mycket få sektorer. Slutligen tenderar de att vara lite mer riskfyllda.

Bästa månadsutdelare i USA

Bästa månadsutdelare i Kanada

Aktier som betalar utdelning kvartalsvis

De flesta företag betalar utdelning kvartalsvis, eller fyra gånger per år. Detta gäller särskilt för företag baserade i USA. De betraktas som kvartalsvisa utdelningsaktier. Nedan har vi listat utdelningsaktier som enkelt kan kombineras till månatliga utbetalningar.

Aktier med utdelning i januari, april, juli och oktober (kategori 1)

Kvartalsvisa utdelningsaktier som vanligtvis betalar under första kvartalet:

Aktier med utdelning i februari, maj, augusti och november (kategori 2)

Kvartalsvis utdelningsaktier som betalar under den andra månaden i varje kalenderkvartal:

Aktier med utdelning i mars, juni, september och december (kategori 3)

Kvartalsvis utdelningsaktier som betalar under den tredje månaden i varje kalenderkvartal:

Aktier som ger utdelning en eller två gånger per år

Slutligen väljer vissa företag att betala utdelning två gånger per år. Och andra väljer att betala bara en gång per år. Företag som betalar utdelning med dessa intervall tenderar att vara baserade utanför USA. Oftast i Europa eller Asien. Men välj inte aktie enbart baserat på dess utdelning. Glöm inte saker som utdelningssäkerhet och aktiens värde när du är redo att köpa den.

Välj aktierna för din utdelningsportfölj

Nu måste du bestämma vilka av aktierna du vill investera i . Nedan hittar du en tabell med alla utdelningsaktier sorterade efter vilken månad de ger utdelning.

MånadUtdelningar (Symbol/Ticker)
JanuariMO, ADP, CSCO, GPC, KMB, MDT, MDT, PM, SYY, WMT
FebruariABT, ABBV, AAPL, T, CLX, HRL, PAYX, PG, VZ
MarsKO, AEP, EMR, IBM, JNJ, MCD, MSFT, PEP, TGT, UPS, WBA
AprilMO, ADP, CSCO, GPC, KMB, MDT, MDT, PM, SYY, WMT
MajABT, ABBV, AAPL, T, CLX, HRL, PAYX, PG, VZ
JuniKO, AEP, EMR, IBM, JNJ, MCD, MSFT, PEP, TGT, UPS, WBA
JuliMO, ADP, CSCO, GPC, KMB, MDT, MDT, PM, SYY, WMT
AugustiABT, ABBV, AAPL, T, CLX, HRL, PAYX, PG, VZ
SeptemberKO, AEP, EMR, IBM, JNJ, MCD, MSFT, PEP, TGT, UPS, WBA
OktoberMO, ADP, CSCO, GPC, KMB, MDT, MDT, PM, SYY, WMT
NovemberKO, ABT, ABBV, AAPL, T, CLX, HRL, PAYX, PG, VZ
DecemberAEP, EMR, IBM, JNJ, MCD, MSFT, PEP, TGT, UPS, WBA

Köp aktierna för din månatliga utdelningsportfölj

Det tredje steget i hur man får utdelning från aktier är avgörande. Du kommer inte få utdelningar varje månad om du inte sprider ut dina utdelningsaktier. Dessutom behöver du ett mäklarkonto för att köpa investeringar för en utdelningsportfölj. Det är viktigt att hålla investeringskostnaderna låga. Särskilt när man investerar i små mängder.

Återinvestera för att öka din månadsutdelning

Att återinvestera sin utdelning är mycket viktigt när du vill få utdelningens snöbollseffekt att fungera. Du kan antingen välja att återinvestera din utdelning i samma bolag. På så sätt blir sannolikt nästa utdelning högre vilket på lång sikt kommer ge dig en bra summa varje månad.

Ett annat alternativ är att du noterar bolagens sink-dag, det vill säga sista dagen du kan köpa en aktie och ha rätt till utdelning. Två dagar efter sink-dagen är det en avstämningsdag. När den infaller måste man vara registrerad som aktieägare för att kunna ta del av utdelningen. Så för att riktigt maximera dina utdelningar kan du återinvestera dem innan de nästkommande utdelningsaktiernas sink-dagar. På så sätt maximerar du dina utdelningar och får en snabbare snöbollseffekt av ditt sparande. Denna metod kräver dock mer tid av dig som investerare.

Sammanfattning

För att skapa en portfölj som ger månadsutdelning kan du helt enkelt söka på aktier eller fonder som ger utdelning på månadsbasis. Det kommer i stort sett enbart vara bolag från USA eller Kanada och majoriteten är från fastighetssektorn. Om du vill ha en mer diversifierad portfölj som sträcker sig över olika sektorer och geografiska områden kan du istället leta efter kvartalsutdelningar.

Du behöver enbart hitta tre aktier med kvartalsutdelning för att få ihop en portfölj som kommer att ge dig utdelning varje månad. Vad vi rekommenderar är dock att välja fler än så. Diversitet är a och o när det kommer till långsiktigt sparande.

Default image
Axel Gustavsson
Articles: 12

Leave a Reply