Reseersättning – Så fungerar avdrag för resor från, i och till arbetet

De pengar du lägger ut på resande från, i och till jobbet kan lätt bli dyrt och därför är det välkommet i de allra flestas plånböcker med ersättning för att täcka denna kostnad.

I den här artikeln går vi igenom hur reseersättning, reseavdrag och restidsersättning egentligen fungerar.

Vad är det och hur räknar du ut vad du är berättigad till?

Vad är reseersättning?

Reseersättning är en företagsförmån och den summa pengar arbetsgivaren ger dig för att täcka dina resor i tjänsten. Som arbetsgivare är du skyldig att täcka en anställds kostnader för resor denne behöver göra i sitt arbete. Detta kan vara beskrivet i form av ett traktamente eller ett reseavtal.

Företaget kan till exempel tillhandahålla ett kreditkort till den anställde eller genom att den anställde lägger ut och fakturerar företaget för de kostnader som uppstått.

Denna kostnadsersättning är skattefri.

Vad är reseavdrag?

Du kan göra ett skatteavdrag när du deklarerar om du har stått för kostnaden gällande resor från din bostad till din tjänst och vice versa. Detta kallas för reseavdrag och ger dig rätten att nyttja reseavdrag när du ska deklarera.

Syftet med reseavdrag är att främja resande i, från och till sitt arbete för att skapa en mer rörlig arbetsmarknad.

Vad är restidsersättning?

Resor du gör i tjänsten som sker utanför ordinarie arbetstid, till exempel från din vanliga arbetsplats till det ställe där du ska utföra ditt arbete kallas för restid. Detta gäller inte för resor från din bostad till din ordinarie arbetsplats.

Restidsersättning är reglerat i lokala och centrala kollektivavtal. Om du ej har kollektivavtal kan det stå med i ditt anställningsavtal men det finns ingen lag som kräver detta.

Hur du räknar ut reseersättning

 • Om du har fått betalt av arbetsgivaren för resor mellan bostad och tjänst ska detta räknas in som vanlig lön. Du har sedan rätt att göra reseavdrag på denna kostnad även fast det var arbetsgivaren som betalade resorna.
 • Om du väljer att resa med allmänna kommunikationsmedel, hyrbil eller taxi ska detta ej deklareras och denna kostnad får heller inte göras avdrag på.

Hur du räknar ut reseavdrag

Om dina årliga utgifter överstiger 11 000 kronor får du göra reseavdrag för de utgifter som överstiger detta belopp.

 • Det skiljer sig också beroende av vad för fordon du använder dig av, hur långt avståndet är och om du kan göra en tidsvinst.
 • För bilar gäller det att avståndet behöver vara minst fem kilometer för att kunna göra avdrag. För resor med bil, motorcykel, mopedbil eller båt behöver du göra en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med om du hade åkt kollektivt.
 • Reser du kollektivt behöver avståndet vara minst två kilometer.

Detta behöver inte inkomstbeskattas och följande gäller enligt Skatteverket schablonbelopp:

 • Egen bil, även el- och hybridbil: 18,50 kr/mil
 • Förmånsbil diesel: 6,50 kr/mil
 • Förmånsbil ej diesel: 9,50 kr/mil
 • Motorcykel/mopedbil: 9,00 kr/mil
 • Moped: 4,50 kr/mil
 • Cykel: 350 kronor per år
 • Egen båt: Faktisk kostnad
 • Flyg: Skälig utgift

* För en laddhybridbil som kan drivas både med el och diesel räknas det högsta beloppet, dvs 9,50 kr/mil.

* Används mer än ett fordon ska de beräknas var för sig och beloppen läggas samman

* Samåker du med en kollega och ni delar på till exempel bensinkostnad och liknande, ska du minska ditt avdrag med det belopp som du får i ersättning.

Hur du räknar ut restidsersättning

De timmar du spenderar utanför arbetstid har du rätt att få restidsersättning för.

För restidsersättning är det i de flesta kollektivavtal angivet som månadslönen delat på 240 för varje timme det tar dig att åka från och till tjänsten.

Resor du gör under ordinarie arbetstid räknas in i din vanliga lön.

Hur du deklarerar reseavdrag

Det är bara är den del av reseutgifterna som överstiger 11000 kronor du får göra avdrag på och det är också därför det överstigande beloppet du inte behöver betala skatt på.

Om du väljer att deklarera ditt reseavdrag via Skatteverkets hemsida dras 11000 kronor av automatiskt från hela beloppet och tas upp som vanlig lön i din deklaration.

Kom ihåg att spara dina underlag för dina resor. Vid eventuella kontroller behöver du kunna redogöra för att du har rätt till det reseavdrag du har fått dra av.

Default image
Axel Gustavsson
Articles: 12

Leave a Reply