Så här bygger du en utdelningsportfölj 2021

Att skapa en aktieportfölj som med företag som med jämna mellanrum delar ut vinster till aktieägarna är något som är väldigt lockande för många investerare. I denna artikel kommer vi gå igenom vad en utdelningsportfölj är och ge dig tips på hur du kan komma igång med att investera i aktier och fonder som ger dig utdelningar.

Vad är en utdelningsportfölj?

En utdelningsportfölj är en portfölj med aktier som är fokuserad på företag där aktieägarna löpande får en del av företagets vinst. Det innebär att de som äger aktier i dessa bolag kommer få pengar utbetalda ett antal gånger per år.

Varför ska du skapa en utdelningsportfölj 2021?

Många aktiesparare väljer att placera sina investeringar i företag med utdelningar av den enkla anledningen att de tycker om att löpande få utbetalningar.

Anledningarna kan vara flera. Antingen vill du ha en extra summa pengar några gånger per år för att sätta en guldkant på tillvaron. Eller så kan det vara för att återinvestera pengarna. Det är här styrkan i en utdelningsportfölj ligger. Återinvesteringar av utdelningarna skapar en så kallad snöbollseffekt:

  • Ditt innehav av aktier ger dig utbetalningar av pengar
  • Du använder pengarna till att köpa mer aktier
  • Vid nästa utbetalning få du mer pengar utbetalt

Om du återinvesterar din utdelning utöver de pengar du redan sätter in från din lön snabbar du på sikt på ditt sparande rejält.

Hur stor ska en portfölj vara?

Du kan ha i princip hur stor eller liten utdelningsportfölj som du önskar. Självklart handlar mindre innehav även om mindre utdelningar. Om man tar OMXS30 som exempel, vilket handlar om de 30 aktierna med högst omsättning på Stockholmsbörsen – ligget utdelningen på strax under 4%. Detta ger dig en bra idé över hur mycket du kan räkna med att få i utdelning.

En utdelningsportfölj på 10 000 kronor innebär alltså att din utdelning blir på omkring 400 kronor. 100 000 kronor ger dig 4 000 kronor osv. För de flesta kommer det ta en ganska lång tid att bygga ihop en portfölj som ger en utdelning som är stor nog att kunna leva av. Se därför en utdelningsportfölj som ett långsiktigt sparande och inte något som du kan förvänta ge dig snabba pengar.

Vilka typer av bolag ska du ha i en utdelningsportfölj?

Det finns många sätt att bygga upp en utdelningsportfölj. När det kommer till strategier finns fyra huvudkategorier som du kan mixa för att få den portföljen du önskar.

  1. Företag där utdelningen ökar varje år
  2. Företag som har en hög direktavkastning
  3. Preferensaktier
  4. EFT:er (börshandlade fonder) som ger avkastning.

1. Investeringar i företag där utdelningen ökar varje år

Företag som löpande har kunnat öka deras utbetalningar till aktieägarna anses vara en stabil investering. Detta i och med att du kan anta att höjda utbetalningar innebär att bolaget under många år har ökat sina vinster och sitt kassaflöde.

För dig som investerare innebär det att investeringen borde ge en bra totalavkastning över tid. Du kan dessutom öka på snöbollseffekten hos ditt sparande genom att samtidigt återinvestera dina utdelningar.

Med denna strategi kommer dina aktier per automatik bli mer värda ju längre tid du innehar dem. Självklart kan du inte se historiska höjningar som en garanti för att de kommer fortsätta höjas i all oändlighet. Men du kan se det som en garanti att företaget har en bra kvalitet.

2. Företag som har hög direktavkastning

Ett annat sätt att bygga en utdelningsportfölj är att hitta företag som har en direktavkastning som är högre än genomsnittet.

På så sätt kan du, åtminstone kortsiktigt, maximera din utdelning. Faran i att enbart titta på direktavkastningar är att de enbart speglar den aktuella aktiekursen i förhållande till senaste utdelningen. Att den senaste utdelningen var hög i förhållande till den aktuella aktiekursen kan i sig vara en tydlig signal att företaget går sämre.

3. Preferensaktier

Preferensaktier innebär aktier som ger en utdelning som är förutbestämd. På så sätt passar de bra i renodlade utdelningsportföljer. Du kan enklare räkna på den totala avkastningen och risken i din portfölj minimeras.

Dessa typer av aktier kommer vara en stabil del i din portfölj men du kan inte räkna med att de kommer göra speciellt mycket för din totala avkastning då de sällan stiger mycket i värde.

4. Börshandlade fonder (EFT:er)

Om du är intresserad av utdelningar bör du definitivt ta en titt på EFT:er. En börshandlad fond som handlas precis som aktier. En EFT spårar utvecklingen på en underliggande tillgång, oftast ett börsindex eller en råvara.

Fördelen med börshandlade fonder är att det innebär att du sprider ut din investering över flera av de företag som finns med i det underliggande indexet. På så sätt är risken mindre i denna typ av investeringar i jämförelse med investeringar i enskilda bolag. Detsamma gäller även vinster.

Vilket bolag ger höga utdelningar?

Är du osäker på var du ska börja är det en bra ide att titta på de marknader som har gett en traditionellt hög och stabil utdelning.

Banker

Banker har haft en lång tradition av att ge utdelningar. Ofta har de även varit ganska höga. Direktavkastningen på svenska större banker ligger just nu på omkring 5-7%.

Fastighetsbolag

Fastighetsbolag har i regel stora kassor och jämna återkommande intäkter, samt årliga ökningar av intäkter. Även om det har gått sämre för flera fastighetsbolag det senaste året har utdelningarna i stort sett sett likadana ut.

Telekombolag

Telekombolag har en historia av stabila kassaflöden med bra direktavkastning och höga utdelningar. De är många gånger även stabila trots oroligheter på börsen.

Investmentbolag

Historiskt sett har investmentbolag varit goda investeringar, trots att direktavkastningen många gånger är ganska låg. Att ha investmentbolag i sin portfölj sänker ofta risken samtidigt som du ofta får en bra totalavkastning.

Skapa en portfölj som ger utdelningar varje månad

Om du vill hitta bolag som ger månatliga utbetalningar så får du titta på andra sidan Atlanten. I Sverige, och Europa, är det ovanligt med bolag som ger utdelningar oftare än en eller två gånger per år.

I USA och Kanada däremot finns det en mängd bolag som ger aktieägarna utdelningar på månadsbasis. Dessa bolag är dock stort viktade mot fastighetsindustrin. Om du önskar en mer diversifierad portfölj men ändå vill ha en utdelningsportfölj som ger utdelning varje månad finns det en lösning. Du kan istället leta efter bolag som har utdelningar en gång i kvartalet. Välj sedan ut dem efter vilken månad i respektive kvartal de har sin utdelning.

Default image
Axel Gustavsson
Articles: 12

Leave a Reply