Om oss

Börsfakta

Börsfakta.se är en hemsida för dig som vill lära dig mer om aktier och fonder men framförallt för dig som vill göra klokare beslut när det kommer till din privatekonomi.

Börsfakta skapades för att vi vill göra information om aktier och fonder lättillgänglig för alla. Vi erbjuder därför jämförelser av olika typer av aktier och fonder, topplistor, guider och artiklar inom privatekonomi och investeringar så att du som nybörjare lättare kan komma igång med att börja spara pengar.